Edutasia Log ind
Menu

AMU-kurser

Edutasia udbyder AMU-kurser inden for følgende FKB'er (Fælles Kompetence Beskrivelser): Administration, Viden- og forretningsservice samt Teknisk dokumentation i industriel produktion.

Aktuelle forløb

Lige nu udbyder vi desuden disse aktuelle forløb:

 • Anvendelse af regneark til enkelte beregninger

  Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

  AMU fag: 47218
  Antal dage:
  2
  Lokation:
  Østerport 2, 9000 Aalborg
  Afholdelsesform: Dagundervisning
  Startdato: 13. september 2022
  Slutdato: 14. september 2022
  Tilmeldingsfrist: 18. april 2022
  Information og tilmelding: https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=281350Anvend-225

 • IT kurser som fjernundervisning

  På dette åbne værksted vælger du selv hvilke IT kurser du ønsker at deltage i, og på hvilke dage i perioden de skal finde sted. Vi starter hver morgen kl. 8:30 på ZOOM, hvor underviseren byder velkommen og introducerer dig til kurset, systemet og den tilhørende AMU prøve. Dette tager mellem 30 til 60 min. Herefter arbejder du med kurset i det virtuelle klasseværelse.

  AMU fag: 47293, 47218, 47217, 47215, 47214, 47212, 44373, 44354, 44350, 44346, 40755, 40754, 40750, 40749, 40748
  Afholdelsesform: Fjernundervisning
  Startdato: 30. maj 2022
  Slutdato: 10. juni 2022
  Information og tilmelding: https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=281350IT-%C3%85V-239

 • Den grundlæggende lederuddannelse

  Ønsker du at få styrket det teoretiske fundament for ledelse? Så er den grundlæggende lederuddannelse lige noget for dig! Den udvider din grundviden og gør dig stærkere, når du i din hverdag møder forskellige problematikker. I uddannelsen tager vi udgangspunkt i dig, og støtter den udvikling som passer godt til dig som menneske. Vi tilbyder dig eksempelvis en personprofil. Med udgangspunkt i dig, og den type du er, får du et teoretisk indblik i hvordan du bedst leder mennesker i organisatoriske sammenhænge, med respekt for forskellighed. Du vil bl.a. arbejde med situationsbestemt ledelse, forståelse for konflikter og håndtering af disse, forandringsledelse, fundamenterne i en ligeværdig kommunikation, mødeledelse og du får indblik, i hvad det vil sige, at bedrive involverende ledelse. Kurset tilbydes online - i nyt udviklet koncept som blandt andet indeholder 13 webinarer.

  AMU fag: 49734, 49733, 49732, 49730, 49729, 49728
  Antal dage:
  13
  Afholdelsesform: Fjernundervisning
  Startdato: 7. juni 2022
  Slutdato: 11. oktober 2022
  Information og tilmelding: https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=281350GLU-238

 • Dansk som Andetsprog

  Deltagerne får et elementært kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog, som de kan anvende til at forstå og tale om fagområdets mest centrale forhold, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik og kan i nogen grad gøre brug af det i den faglige og almene kommunikation. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.

  AMU fag: 45545, 40533, 40081
  Antal dage:
  25
  Lokation:
  Gammel Gugvej 17A, 9000 Aalborg
  Afholdelsesform: Fjernundervisning
  Startdato: 11. maj 2022
  Slutdato: 9. november 2022
  Information og tilmelding: https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=281350DSA-230

FKB: Administration

 • Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med forskellige slags administrative opgaver i en produktions- eller servicevirksomhed. Du kan fx beskæftige dig med it, HR, økonomi og markedsføring.

  Du lærer fx at anvende programmer til styring af kunderelationer, personalesager, journalisering og økonomi. Du kan også beskæftige dig med emner som mødetilrettelæggelse, spørgeskemaundersøgelser, lean og dtp.

  Kurserne henvender sig både til faglærte og ufaglærte medarbejdere.

  Læs mere om kurserne her (åbner i en ny fane)

  AMU nr.TitelAntal dageMere info
  25000RKV før erhvervsuddannelse for voksne5Læs mere
  40003Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere2Læs mere
  40007Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen2Læs mere
  40008Årsafslutning af bogholderiet2Læs mere
  40012Personalejura i lønberegning2Læs mere
  40013Lønberegning og lønrapportering2Læs mere
  40022Effektive, individuelle brugerflader1Læs mere
  40025Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager2Læs mere
  40067Anvendelse af ESDH til sagsbehandling1Læs mere
  40069Service og kommunikation i administration20Læs mere
  40071It og økonomi i administration20Læs mere
  40137Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I10Læs mere
  40146Den administrative medarbejder15Læs mere
  40148Allround administrativ medarbejder15Læs mere
  40327Administrativ it-superbruger15Læs mere
  40343Projektstyring med IT-værktøj2Læs mere
  40347Oprettelse af e-formularer2Læs mere
  40370Lean i administrative funktioner1Læs mere
  40371Optimering ved 5S af den administrative funktion1Læs mere
  40372Lean-kortlægning af værdistrøm i administration2Læs mere
  40373Sidemandsoplæring2Læs mere
  40392Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job2Læs mere
  40414Bearbejdning af data fra informationsindsamling2Læs mere
  40533Introduktion til et brancheområde (F/I)40Læs mere
  40534Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)40Læs mere
  40748Anvendelse af store datamængder i regneark1Læs mere
  40749Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer1Læs mere
  40750Præsentation af tal i regneark1Læs mere
  40752Anvendelse af etb til administrative opgaver1Læs mere
  40754Anvendelse af pivot-tabeller1Læs mere
  40755Effektiv anvendelse af tekstbehandling1Læs mere
  40775Dynamiske beregninger og diagrammer i etb1Læs mere
  40776Samarbejde om dokumenter1Læs mere
  40804Elektronisk korrektur med PDF1Læs mere
  41371Anvendelse af regneark til statistik1Læs mere
  43343Praktik for F/I48Læs mere
  44337Oprettelse af database til jobbrug2Læs mere
  44340Oprette brugerflader og udskrifter i database2Læs mere
  44346Design og automatisering af regneark2Læs mere
  44350Standardisering af virksomhedens dokumenter1Læs mere
  44354Fletning af dokumenter til masseproduktion1Læs mere
  44371Jobrelateret brug af styresystemer på pc2Læs mere
  44373Anvendelse af præsentationsprogrammer2Læs mere
  44374Elektronisk journalisering3Læs mere
  44383Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser2Læs mere
  44396Præsentationsteknik i administrative funktioner 3Læs mere
  44978Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd5Læs mere
  44979Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd5Læs mere
  45215Grundlæggende faglig regning2Læs mere
  45347Grundlæggende faglig matematik3Læs mere
  45362Personlig udvikling til arbejde og uddannelse5Læs mere
  45368Værdibaserede arbejdspladser2Læs mere
  45511Faglig læsning2Læs mere
  45536Faglig skrivning3Læs mere
  45545Dansk som andetsprog for F/I, basis40Læs mere
  45563Håndtering af data i virksomhedens it-systemer2Læs mere
  45565Brug af pc på arbejdspladsen3Læs mere
  45567Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau40Læs mere
  45569Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau40Læs mere
  45571Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I10Læs mere
  45572Dansk som andetsprog for F/I, basis40Læs mere
  45573Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau40Læs mere
  45574Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau40Læs mere
  45703Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde1Læs mere
  45704Pc-bruger, introduktion til programmering4Læs mere
  45782Integration af data mellem adm. it-systemer2Læs mere
  45859Billedredigering i medarbejderens jobfunktion2Læs mere
  45910Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion2Læs mere
  45951Kundeanalyse og e-strategi2Læs mere
  45952Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering2Læs mere
  45953E-markedsføring og reklameindsats2Læs mere
  45955E-administration og betalingssystemer2Læs mere
  45956E-teknologi og online opdatering2Læs mere
  45958Økonomiske styring af lageret2Læs mere
  45959Likviditetsstyring1Læs mere
  45960Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom2Læs mere
  45961Kreditorstyring1Læs mere
  45962Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov2Læs mere
  45963Konteringsinstrukser1Læs mere
  45964Debitorstyring2Læs mere
  45965Placering af resultat- og balancekonti2Læs mere
  45967Registreringsmetoder ved virksomhedens drift2Læs mere
  45969Daglig registrering i et økonomistyringsprogram2Læs mere
  45970Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet3Læs mere
  45972Opstilling og analyse af årsregnskabet2Læs mere
  45973Likviditets- og balancebudgettering2Læs mere
  45983Samarbejde i grupper i virksomheden2Læs mere
  45984Organisationens strukturelle opbygning1Læs mere
  45985Mål og strategier for administrative medarbejdere2Læs mere
  45986Arbejdsplanlægning i den administrative funktion2Læs mere
  45987Projektudvikling og gennemførelse2Læs mere
  45988Projektorienteret arbejde2Læs mere
  45989Udarbejdelse af projektrapporter2Læs mere
  45992Adm. og registrering af budgetter i et ERP system1Læs mere
  45993Fakturahåndtering i et ERP system1Læs mere
  46486Virksomhedskommunikation med e-mail2Læs mere
  46490Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job1Læs mere
  47184Administrativ drift af varelager2Læs mere
  47189Online kundeservice og -rådgivning2Læs mere
  47212Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram1Læs mere
  47214Håndtering og strukturering af længere tekster1Læs mere
  47215Opstillinger og layout i tekst2Læs mere
  47216Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem3Læs mere
  47217Indskrivning og formatering af mindre tekster2Læs mere
  47218Anvendelse af regneark til enkle beregninger2Læs mere
  47235Administrationens rolle i salg, indkøb og lager1Læs mere
  47236Administrative opgaver i salgsarbejdet2Læs mere
  47247Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner1Læs mere
  47248Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner2Læs mere
  47249Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner2Læs mere
  47250Samtalestyring i kundekontaktfunktioner2Læs mere
  47252Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner2Læs mere
  47253Mersalg i kundekontaktfunktioner1Læs mere
  47293E-mail til jobbrug2Læs mere
  47295Kulturafstemt kommunikation i salg og service  2Læs mere
  47296Kundeservice i administrative funktioner1Læs mere
  47297Kommunikation og feedback i administrativt arbejde1Læs mere
  47298Referat- og notatteknik2Læs mere
  47299Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug2Læs mere
  47300Tekster på papir - formulering og opbygning2Læs mere
  47301Tekster til nettet - formulering og opbygning2Læs mere
  47302Virksomhedens sprogpolitik i praksis1Læs mere
  47379Udarbejdelse og afstemning af lønsedler2Læs mere
  47380Overenskomster mm. i lønberegning2Læs mere
  47381Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport2Læs mere
  47382Anvendelse af periodisk beregning og registrering2Læs mere
  47606Innovative processer i den administrative praksis2Læs mere
  47632Den personlige uddannelses- og jobplan2Læs mere
  47668Grundlæggende faglig regning2Læs mere
  47669Grundlæggende faglig matematik3Læs mere
  47670Faglig læsning2Læs mere
  47671Faglig skrivning3Læs mere
  48012Instruktører og elever i praktikcentret2Læs mere
  48013Mål og læring i praktikcentret2Læs mere
  48039Samspil med kolleger med særlige behov2Læs mere
  48049Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job2Læs mere
  48050Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job2Læs mere
  48296Indtjeningsoptimering2Læs mere
  48297Investering og finansiering i virksomheden2Læs mere
  48325Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer2Læs mere
  48464Grundlæggende administration25Læs mere
  48569Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)5Læs mere
  48653Håndtering af personoplysninger2Læs mere
  48754Grundlæggende videooptagelse og redigering2Læs mere
  49030Materialestyring i virksomheder vha ERP system2Læs mere
  49033Indkøbsprocessen i et ERP system2Læs mere
  49036Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system2Læs mere
  49038Udarbejdelse af rapporter i et ERP system1Læs mere
  49234EUD-Praktikvejledning -  for den daglige oplærer1Læs mere
  49240Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange2Læs mere
  49327Anvendelse af database i jobbet2Læs mere
  49580EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl1Læs mere
  49627GDPR og IT-sikkerhed2Læs mere
  49731Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser3Læs mere
  49755Datahåndtering for administrative medarbejdere3Læs mere
  49770Søg og anvend informationer fra internettet1Læs mere
  49773Møde- og webinartilrettelæggelse2Læs mere
  49785Introduktion til bæredygtig omstilling2Læs mere
  49792Hygiejne i kunde- og gæstebetjening1Læs mere
  49799Udarbejdelse af publikationer i et dtp-program2Læs mere

FKB: Viden- og forretningsservice

 • På kurserne inden for viden- og forretningsservice lærer du at arbejde i specialiserede administrative funktioner og yde kundeservice, fx hos en advokat, en revisor, et eventbureau, et markedsanalyseinstitut eller en teknisk rådgiver.

  Du lærer at tilegne dig kendskab til arbejdspladsens faglige speciale. Det kan være særlig lovgivning, fx på et patentbureau, regler for brancheetik og tavshedspligt, fx i forbindelse med ejendomshandel, men det kan også være procedurer for markedsføring og logistik hos et eventbureau, der lever af at arrangere fester eller lancere produkter.

  Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere. Du kan fx være advokatsekretær, økonomimedarbejder, revisorassistent, marketingassistent eller eventkoordinator.

  Læs mere om kurserne her (åbner i en ny fane)

  AMU nr.TitelAntal dageMere info
  25000RKV før erhvervsuddannelse for voksne5Læs mere
  40007Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen2Læs mere
  40008Årsafslutning af bogholderiet2Læs mere
  40012Personalejura i lønberegning2Læs mere
  40013Lønberegning og lønrapportering2Læs mere
  40137Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I10Læs mere
  40392Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job2Læs mere
  40425Facilitering af udviklingen af en eventidé1Læs mere
  40427Økonomisk risikovurdering af events2Læs mere
  40428Drejebog for events2Læs mere
  40430Storytelling ifm kommunikation af events2Læs mere
  40533Introduktion til et brancheområde (F/I)40Læs mere
  40534Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)40Læs mere
  40995Nye kunder via viral markedsføring2Læs mere
  43343Praktik for F/I48Læs mere
  43766Interkulturel kompetence i jobudøvelsen3Læs mere
  44309Udarbejdelse af årsregnskabet2Læs mere
  44373Anvendelse af præsentationsprogrammer2Læs mere
  44374Elektronisk journalisering3Læs mere
  44383Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser2Læs mere
  44396Præsentationsteknik i administrative funktioner 3Læs mere
  44853Kommunikation og konflikthåndtering - service3Læs mere
  44978Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd5Læs mere
  44979Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd5Læs mere
  45215Grundlæggende faglig regning2Læs mere
  45347Grundlæggende faglig matematik3Læs mere
  45511Faglig læsning2Læs mere
  45536Faglig skrivning3Læs mere
  45545Dansk som andetsprog for F/I, basis40Læs mere
  45567Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau40Læs mere
  45569Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau40Læs mere
  45571Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I10Læs mere
  45572Dansk som andetsprog for F/I, basis40Læs mere
  45573Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau40Læs mere
  45574Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau40Læs mere
  45958Økonomiske styring af lageret2Læs mere
  45959Likviditetsstyring1Læs mere
  45960Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom2Læs mere
  45961Kreditorstyring1Læs mere
  45962Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov2Læs mere
  45963Konteringsinstrukser1Læs mere
  45964Debitorstyring2Læs mere
  45965Placering af resultat- og balancekonti2Læs mere
  45967Registreringsmetoder ved virksomhedens drift2Læs mere
  45969Daglig registrering i et økonomistyringsprogram2Læs mere
  45970Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet3Læs mere
  45972Opstilling og analyse af årsregnskabet2Læs mere
  45973Likviditets- og balancebudgettering2Læs mere
  47071Controlling af omkostninger og investeringer2Læs mere
  47073Controlling af salgs- og debitorområdet2Læs mere
  47298Referat- og notatteknik2Læs mere
  47299Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug2Læs mere

FKB: Teknisk dokumentation i industriel produktion

 • Områdets kurser giver dig kompetencer til at assistere ved alle former for styring og planlægning i produktionen. Du kan fx dokumentere ændringer i produktionen eller udarbejde beslutningsgrundlag for projektledelsen i forbindelse med udviklingsprojekter.

  Du kan beskæftige dig med generelle værktøjer som CAD-konstruktion, proceskontrol og ledelse af produktionsomlægning, men du kan også bruge kurserne til at opnå branchespecifik viden, fx inden for anlægsteknik, stærkstrøm eller VVS.
  Kurserne henvender sig både til tekniske tegnere og assistenter med en ældre erhvervsuddannelse og til tekniske designere med en nyere uddannelse.

  Læs mere om kurserne her (åbner i en ny fane)

   

  AMU nr.TitelAntal dageMere info
  25000RKV før erhvervsuddannelse for voksne5Læs mere
  40137Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I10Læs mere
  40392Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job2Læs mere
  40533Introduktion til et brancheområde (F/I)40Læs mere
  40534Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)40Læs mere
  43343Praktik for F/I48Læs mere
  44978Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd5Læs mere
  44979Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd5Læs mere
  45205Metrologi med GPS ISO standard matrix5Læs mere
  45215Grundlæggende faglig regning2Læs mere
  45347Grundlæggende faglig matematik3Læs mere
  45511Faglig læsning2Læs mere
  45536Faglig skrivning3Læs mere
  45545Dansk som andetsprog for F/I, basis40Læs mere
  45567Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau40Læs mere
  45569Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau40Læs mere
  45571Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I10Læs mere
  45572Dansk som andetsprog for F/I, basis40Læs mere
  45573Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau40Læs mere
  45574Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau40Læs mere
  465803D CAD, konstruktion3Læs mere
  46581CAD kontruktion og pladeudfoldning 3Læs mere
  46582CAD konstruktion og redigering5Læs mere
  46583CAD konstruktion med brug af standard og objekt3Læs mere
  46584CAD konstruktion, menu- og filhåndtering3Læs mere
  46585CAD konstruktion, template og opsætning3Læs mere
  47155Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner2Læs mere
  47156Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner2Læs mere
  47157Præsentation af tekniske samlingskonstruktioner2Læs mere
  47203Teknisk dokumentation design af rørkonstruktioner3Læs mere
  47204Teknisk dokumentation design af stålkonstruktioner3Læs mere
  47317Dimensionering og bevægelsessimulering3Læs mere
  47318Design, konstruktion og styrkeberegning3Læs mere
  47632Den personlige uddannelses- og jobplan2Læs mere
  47668Grundlæggende faglig regning2Læs mere
  47669Grundlæggende faglig matematik3Læs mere
  47670Faglig læsning2Læs mere
  47671Faglig skrivning3Læs mere
  48049Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job2Læs mere
  48050Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job2Læs mere
  48060Tekn. dok: Konstruktion af overflademodeller 3Læs mere
  48061Tekn. dok: Komplekse samlingskonstruktioner3Læs mere
  482023D-CAD:Parametrisk konstruktion og konfigurationer3Læs mere
  48203PDM: Opsætning og administration af Vault2Læs mere
  48569Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)5Læs mere
  49234EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer1Læs mere
  49544Teknisk design i 3D CAD3Læs mere
  49580EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl1Læs mere

Udlagt undervisning

For at sikre god uddannelsesdækning er det muligt for en godkendt uddannelsesinstitution at udlægge undervisning til en anden uddannelsesinstitution.

 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra Aalborg Handelsskole

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2285 - Admistrative funktioner i HR 49522 Anvendelse af ferieloven 01.01.22 – 31.12.22
  2245 40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 01.01.22 – 31.12.22
  2287 Handel og logistik 49084 Professionelt indkøb i virksomheden 01.01.22 – 31.12.22
  2289 46497 Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen 01.01.22 – 31.12.22
  2265 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 27.04.22 – 31.12.22
 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra AMU Nordjylland

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2266 48881 Sundhed for operatører i industrien 14.01.22 – 14.03.22
 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra AMU Fyn

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2688 - Patientrelateret service
  på sygehusene
  40144 Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet
  2022:
  6/1, 7/1, 21/1
  1/2, 23/2
  23/3, 4-5/4, 9/5
  1/6, 7/10, 2/11
 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra Vejen Business College

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2250

  44633 Coaching som ledelsesværktøj
  49446 A Budget som ledelsesværktøj
  49446 B Tolkning af årsregnskab
  49446 C Nøgletal og kalkulationer
  49445 Projektledelse

  01.01.22 – 31.12.22
 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra Hansenberg

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2279 47693 Service og værtskab på hotel og restaurant 12.01.22 – 31.12.22
 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra Business College Syd

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2250

  46728 Ledelse- og det personlige lederskab
  49729 Kommunikation som ledelsesværktøj
  49730 Mødeledelse
  49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
  49733 Situationsbestemt ledelse
  49734 Forandringsledelse

  14.03.22 – 14.03.22
  02.05.22 – 31.12.22
  02.05.22 – 31.12.22
  02.05.22 – 31.12.22
  02.05.22 – 31.12.22
  02.05.22 – 31.12.22

Evaluering og kvalitetssikring af AMU-kurser

Som deltager du på et AMU-kursus, vil du blive bedt om at vurdere uddannelsen. Det sker via Styrelsen for Undervisning og Kvalitets centrale system VisKvalitet.

Viskvalitet.dk er et landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et offentligt uddannelsesområde som eksempelvis Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Ved at følge nedenstående links, kan du se en aktuel opgørelse over Edutasia ApS - Nylediges tilfredshedsmålinger udfyldt af vores kursister fordelt på spørgsmål, uddannelsesområder og på AMU-mål.