Edutasia Log ind
Menu

AMU-kurser

Edutasia udbyder AMU-kurser inden for følgende FKB'er (Fælles Kompetence Beskrivelser): Administration, Viden- og forretningsservice samt Teknisk dokumentation i industriel produktion.

Aktuelle forløb

Lige nu udbyder vi desuden disse aktuelle forløb:

FKB: Administration

 • Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med forskellige slags administrative opgaver i en produktions- eller servicevirksomhed. Du kan fx beskæftige dig med it, HR, økonomi og markedsføring.

  Du lærer fx at anvende programmer til styring af kunderelationer, personalesager, journalisering og økonomi. Du kan også beskæftige dig med emner som mødetilrettelæggelse, spørgeskemaundersøgelser, lean og dtp.

  Kurserne henvender sig både til faglærte og ufaglærte medarbejdere.

  Læs mere om kurserne her (åbner i en ny fane)

  AMU nr.TitelAntal dageMere info
  25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5 Læs mere
  40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 Læs mere
  40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 Læs mere
  40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 Læs mere
  40012 Personalejura i lønberegning 2 Læs mere
  40013 Lønberegning og lønrapportering 2 Læs mere
  40022 Effektive, individuelle brugerflader 1 Læs mere
  40025 Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager 2 Læs mere
  40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 1 Læs mere
  40069 Service og kommunikation i administration 20 Læs mere
  40071 It og økonomi i administration 20 Læs mere
  40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 Læs mere
  40146 Den administrative medarbejder 15 Læs mere
  40148 Allround administrativ medarbejder 15 Læs mere
  40327 Administrativ it-superbruger 15 Læs mere
  40343 Projektstyring med IT-værktøj 2 Læs mere
  40347 Oprettelse af e-formularer 2 Læs mere
  40370 Lean i administrative funktioner 1 Læs mere
  40371 Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 Læs mere
  40372 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 2 Læs mere
  40373 Sidemandsoplæring 2 Læs mere
  40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  40414 Bearbejdning af data fra informationsindsamling 2 Læs mere
  40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 2 Læs mere
  40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 3 Læs mere
  40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40 Læs mere
  40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40 Læs mere
  40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1 Læs mere
  40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1 Læs mere
  40750 Præsentation af tal i regneark 1 Læs mere
  40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 Læs mere
  40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1 Læs mere
  40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 1 Læs mere
  40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 1 Læs mere
  40776 Samarbejde om dokumenter 1 Læs mere
  40804 Elektronisk korrektur med PDF 1 Læs mere
  41371 Anvendelse af regneark til statistik 1 Læs mere
  43343 Praktik for F/I 48 Læs mere
  44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 Læs mere
  44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 Læs mere
  44346 Design og automatisering af regneark 2 Læs mere
  44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 Læs mere
  44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 Læs mere
  44361 DeskTop Publishing i virksomheden 3 Læs mere
  44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 Læs mere
  44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 Læs mere
  44374 Elektronisk journalisering 3 Læs mere
  44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 3 Læs mere
  44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 Læs mere
  44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 Læs mere
  44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 Læs mere
  44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 Læs mere
  45215 Grundlæggende faglig regning 2 Læs mere
  45347 Grundlæggende faglig matematik 3 Læs mere
  45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 5 Læs mere
  45368 Værdibaserede arbejdspladser 2 Læs mere
  45511 Faglig læsning 2 Læs mere
  45536 Faglig skrivning 3 Læs mere
  45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 Læs mere
  45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2 Læs mere
  45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3 Læs mere
  45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 Læs mere
  45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 Læs mere
  45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 Læs mere
  45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 Læs mere
  45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 Læs mere
  45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 Læs mere
  45703 Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde 1 Læs mere
  45704 Pc-bruger, introduktion til programmering 4 Læs mere
  45782 Integration af data mellem adm. it-systemer 2 Læs mere
  45855 Videoredigering i medarbejderens jobfunktion 2 Læs mere
  45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 2 Læs mere
  45909 Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion 2 Læs mere
  45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion 2 Læs mere
  45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 1 Læs mere
  45951 Kundeanalyse og e-strategi 2 Læs mere
  45952 Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 Læs mere
  45953 E-markedsføring og reklameindsats 2 Læs mere
  45955 E-administration og betalingssystemer 2 Læs mere
  45956 E-teknologi og online opdatering 2 Læs mere
  45958 Økonomiske styring af lageret 2 Læs mere
  45959 Likviditetsstyring 1 Læs mere
  45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 Læs mere
  45961 Kreditorstyring 1 Læs mere
  45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 Læs mere
  45963 Konteringsinstrukser 1 Læs mere
  45964 Debitorstyring 2 Læs mere
  45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 Læs mere
  45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 Læs mere
  45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2 Læs mere
  45970 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet 3 Læs mere
  45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 Læs mere
  45973 Likviditets- og balancebudgettering 2 Læs mere
  45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2 Læs mere
  45984 Organisationens strukturelle opbygning 1 Læs mere
  45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere 2 Læs mere
  45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 2 Læs mere
  45987 Projektudvikling og gennemførelse 2 Læs mere
  45988 Projektorienteret arbejde 2 Læs mere
  45989 Udarbejdelse af projektrapporter 2 Læs mere
  45992 Adm. og registrering af budgetter i et ERP system 1 Læs mere
  45993 Fakturahåndtering i et ERP system 1 Læs mere
  46486 Virksomhedskommunikation med e-mail 2 Læs mere
  46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 Læs mere
  46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 1 Læs mere
  46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 Læs mere
  47184 Administrativ drift af varelager 2 Læs mere
  47189 Online kundeservice og -rådgivning 2 Læs mere
  47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1 Læs mere
  47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1 Læs mere
  47215 Opstillinger og layout i tekst 2 Læs mere
  47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 3 Læs mere
  47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 Læs mere
  47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 Læs mere
  47235 Administrationens rolle i salg, indkøb og lager 1 Læs mere
  47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 Læs mere
  47247 Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 1 Læs mere
  47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 2 Læs mere
  47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 Læs mere
  47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 2 Læs mere
  47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 Læs mere
  47253 Mersalg i kundekontaktfunktioner 1 Læs mere
  47293 E-mail til jobbrug 2 Læs mere
  47295 Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 Læs mere
  47296 Kundeservice i administrative funktioner 1 Læs mere
  47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 Læs mere
  47298 Referat- og notatteknik 2 Læs mere
  47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 Læs mere
  47300 Tekster på papir - formulering og opbygning 2 Læs mere
  47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 Læs mere
  47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 Læs mere
  47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 Læs mere
  47380 Overenskomster mm. i lønberegning 2 Læs mere
  47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 Læs mere
  47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 Læs mere
  47606 Innovative processer i den administrative praksis 2 Læs mere
  47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2 Læs mere
  47668 Grundlæggende faglig regning 2 Læs mere
  47669 Grundlæggende faglig matematik 3 Læs mere
  47670 Faglig læsning 2 Læs mere
  47671 Faglig skrivning 3 Læs mere
  48012 Instruktører og elever i praktikcentret 2 Læs mere
  48013 Mål og læring i praktikcentret 2 Læs mere
  48039 Samspil med kolleger med særlige behov 2 Læs mere
  48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  48296 Indtjeningsoptimering 2 Læs mere
  48297 Investering og finansiering i virksomheden 2 Læs mere
  48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 2 Læs mere
  48464 Grundlæggende administration 25 Læs mere
  48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5 Læs mere
  48653 Håndtering af personoplysninger 2 Læs mere
  49030 Materialestyring i virksomheder vha ERP system 2 Læs mere
  49033 Indkøbsprocessen i et ERP system 2 Læs mere
  49036 Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system 2 Læs mere
  49038 Udarbejdelse af rapporter i et ERP system 1 Læs mere
  49240 Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange 2 Læs mere
  49327 Anvendelse af database i jobbet 2 Læs mere

FKB: Viden- og forretningsservice

 • På kurserne inden for viden- og forretningsservice lærer du at arbejde i specialiserede administrative funktioner og yde kundeservice, fx hos en advokat, en revisor, et eventbureau, et markedsanalyseinstitut eller en teknisk rådgiver.

  Du lærer at tilegne dig kendskab til arbejdspladsens faglige speciale. Det kan være særlig lovgivning, fx på et patentbureau, regler for brancheetik og tavshedspligt, fx i forbindelse med ejendomshandel, men det kan også være procedurer for markedsføring og logistik hos et eventbureau, der lever af at arrangere fester eller lancere produkter.

  Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere. Du kan fx være advokatsekretær, økonomimedarbejder, revisorassistent, marketingassistent eller eventkoordinator.

  Læs mere om kurserne her (åbner i en ny fane)

  AMU nr.TitelAntal dageMere info
  25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5 Læs mere
  40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 Læs mere
  40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 2 Læs mere
  40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 3 Læs mere
  40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40 Læs mere
  40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40 Læs mere
  43343 Praktik for F/I 48 Læs mere
  44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 Læs mere
  44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 Læs mere
  45205 Metrologi med GPS ISO standard matrix 5 Læs mere
  45215 Grundlæggende faglig regning 2 Læs mere
  45347 Grundlæggende faglig matematik 3 Læs mere
  45511 Faglig læsning 2 Læs mere
  45536 Faglig skrivning 3 Læs mere
  45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 Læs mere
  45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 Læs mere
  45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 Læs mere
  45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 Læs mere
  45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 Læs mere
  45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 Læs mere
  45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 Læs mere
  45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 1 Læs mere
  46579 Teknisk design i 3D CAD 3 Læs mere
  46580 3D CAD, konstruktion 3 Læs mere
  46581 CAD kontruktion og pladeudfoldning 3 Læs mere
  46582 CAD konstruktion og redigering 5 Læs mere
  46583 CAD konstruktion med brug af standard og objekt 3 Læs mere
  46584 CAD konstruktion, menu- og filhåndtering 3 Læs mere
  46585 CAD konstruktion, template og opsætning 3 Læs mere
  47155 Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner 2 Læs mere
  47156 Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner 2 Læs mere
  47157 Præsentation af tekniske samlingskonstruktioner 2 Læs mere
  47203 Teknisk dokumentation design af rørkonstruktioner 3 Læs mere
  47204 Teknisk dokumentation design af stålkonstruktioner 3 Læs mere
  47317 Dimensionering og bevægelsessimulering 3 Læs mere
  47318 Design, konstruktion og styrkeberegning 3 Læs mere
  47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2 Læs mere
  47668 Grundlæggende faglig regning 2 Læs mere
  47669 Grundlæggende faglig matematik 3 Læs mere
  47670 Faglig læsning 2 Læs mere
  47671 Faglig skrivning 3 Læs mere
  48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  48060 Tekn. dok: Konstruktion af overflademodeller 3 Læs mere
  48061 Tekn. dok: Komplekse samlingskonstruktioner 3 Læs mere
  48202 3D-CAD:Parametrisk konstruktion og konfigurationer 3 Læs mere
  48203 PDM: Opsætning og administration af Vault 2 Læs mere
  48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5 Læs mere

FKB: Teknisk dokumentation i industriel produktion

 • Områdets kurser giver dig kompetencer til at assistere ved alle former for styring og planlægning i produktionen. Du kan fx dokumentere ændringer i produktionen eller udarbejde beslutningsgrundlag for projektledelsen i forbindelse med udviklingsprojekter.

  Du kan beskæftige dig med generelle værktøjer som CAD-konstruktion, proceskontrol og ledelse af produktionsomlægning, men du kan også bruge kurserne til at opnå branchespecifik viden, fx inden for anlægsteknik, stærkstrøm eller VVS.
  Kurserne henvender sig både til tekniske tegnere og assistenter med en ældre erhvervsuddannelse og til tekniske designere med en nyere uddannelse.

  Læs mere om kurserne her (åbner i en ny fane)

   

  AMU nr.TitelAntal dageMere info
  25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne 5 Læs mere
  40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 Læs mere
  40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 Læs mere
  40012 Personalejura i lønberegning 2 Læs mere
  40013 Lønberegning og lønrapportering 2 Læs mere
  40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 Læs mere
  40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  40425 Facilitering af udviklingen af en eventidé 1 Læs mere
  40427 Økonomisk risikovurdering af events 2 Læs mere
  40428 Drejebog for events 2 Læs mere
  40430 Storytelling ifm kommunikation af events 2 Læs mere
  40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling 2 Læs mere
  40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) 3 Læs mere
  40533 Introduktion til et brancheområde (F/I) 40 Læs mere
  40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) 40 Læs mere
  40995 Nye kunder via viral markedsføring 2 Læs mere
  43343 Praktik for F/I 48 Læs mere
  43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3 Læs mere
  44309 Udarbejdelse af årsregnskabet 2 Læs mere
  44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 Læs mere
  44374 Elektronisk journalisering 3 Læs mere
  44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 Læs mere
  44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 Læs mere
  44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 Læs mere
  44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 Læs mere
  44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 Læs mere
  45215 Grundlæggende faglig regning 2 Læs mere
  45347 Grundlæggende faglig matematik 3 Læs mere
  45511 Faglig læsning 2 Læs mere
  45536 Faglig skrivning 3 Læs mere
  45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 Læs mere
  45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 Læs mere
  45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 Læs mere
  45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 10 Læs mere
  45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 Læs mere
  45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau 40 Læs mere
  45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau 40 Læs mere
  45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 1 Læs mere
  45958 Økonomiske styring af lageret 2 Læs mere
  45959 Likviditetsstyring 1 Læs mere
  45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 Læs mere
  45961 Kreditorstyring 1 Læs mere
  45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 Læs mere
  45963 Konteringsinstrukser 1 Læs mere
  45964 Debitorstyring 2 Læs mere
  45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 Læs mere
  45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 Læs mere
  45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2 Læs mere
  45970 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet 3 Læs mere
  45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 Læs mere
  45973 Likviditets- og balancebudgettering 2 Læs mere
  47071 Controlling af omkostninger og investeringer 2 Læs mere
  47073 Controlling af salgs- og debitorområdet 2 Læs mere
  47298 Referat- og notatteknik 2 Læs mere
  47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 Læs mere
  47300 Tekster på papir - formulering og opbygning 2 Læs mere
  47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis 1 Læs mere
  47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 Læs mere
  47380 Overenskomster mm. i lønberegning 2 Læs mere
  47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 Læs mere
  47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 Læs mere
  47560 Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 Læs mere
  47562 Valg af markedsføringskanal 2 Læs mere
  47629 Markedsføring i praksis 3 Læs mere
  47632 Den personlige uddannelses- og jobplan 2 Læs mere
  47668 Grundlæggende faglig regning 2 Læs mere
  47669 Grundlæggende faglig matematik 3 Læs mere
  47670 Faglig læsning 2 Læs mere
  47671 Faglig skrivning 3 Læs mere
  47916 Sikkerhedssamarbejde ved events 2 Læs mere
  48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job 2 Læs mere
  48296 Indtjeningsoptimering 2 Læs mere
  48297 Investering og finansiering i virksomheden 2 Læs mere
  48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) 5 Læs mere
  49032 Controlling af kreditor, indkøb og lager 2 Læs mere
  49328 Grundlæggende eventkoordinering 25 Læs mere
  49435 Tolke eksisterende regneark til analyse 1 Læs mere
  49437 Virksomhedens budgetter 3 Læs mere
  49438 Værdi og kvalitet i oplevelser og events 2 Læs mere

Udlagt undervisning

For at sikre god uddannelsesdækning er det muligt for en godkendt uddannelsesinstitution at udlægge undervisning til en anden uddannelsesinstitution.

 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra Aalborg Handelsskole

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2285 - Admistrative funktioner i HR
  40382 Forebyggelsen af stress på arbejdspladsen
  49522 Anvendelse af ferieloven
  11.09.20 – 30.06.21
  06.01.21 – 31.12.21
  2250 - Ledelse
  47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
  47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
  47753 Ledelse og samarbejde
  01.10.20 – 30.06.21
  01.10.20 – 30.06.21
  01.10.20 – 30.06.21
  2287 Handel og logistik 49084 Professionelt indkøb i virksomheden 06.01.21 – 31.12.21
 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra AMU Nordjylland

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2290 - Lager, terminal- & logistik 46493 Konflikthåndtering 23.11.20 – 30.06.21
  2266 - Arbejdets organisering
  ved produktion i industrien
  48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder
  23.11.20 – 30.06.21
 • Udlagt AMU-undervisning til Edutasia fra AMU Fyn

  Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:

  Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel: Udlagt periode:
  2688 - Patientrelateret service
  på sygehusene
  40144 Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet
  2021:
  25/1, 11/2, 1/3, 2/3,
  11/3, 22/3, 23/3,
  6/4, 20/5, 6/5, 21/5,
  25/5, 8/6, 10/8, 30/8
  2/9, 3/9, 29/10,
  1/11, 23/11