Edutasia Log ind
Menu
amu-dansk-som-andetsprog

AMU hjælper ledige flygtninge og indvandrere i job

Flere virksomheder og kommuner har fået øjnene op for mulighederne i AMU for flygtninge og indvandrere. Sprogundervisning er væsentlig i forhold til at fastholde medarbejdere i jobbet og sprogundervisning styrker kommunikationen og samarbejdet i virksomheden.

AMU er akronym for arbejdsmarkedsuddannelser. Og selvom de fleste nok har hørt om AMU-kurser, har hele uddannelsesporteføljen alligevel levet en lidt anonym tilværelse i forhold kommunernes beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.

En rapport med titlen ”Store kommunale forskelle i opkvalificeringen af flygtninge” fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA var allerede i 2019 ellers ret klar i mælet: ”AMU for flygtninge og indvandrere spiller en afgørende rolle i beskæftigelsesindsatsen”, lød det.

Opkvalificering via AMU med dobbelt effekt

Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut er sandsynligheden for at komme i beskæftigelse dobbelt så stor for de flygtninge og indvandrere, som har deltaget i et AMU-kursus, sammenlignet med dem som ikke har.

Men desværre er det ikke alle brancher, der har fået øjnene op for de muligheder, der i AMU på ledighedsområdet. 

Ifølge rapporten er det særligt inden for brancherne transport, service og teknologi hvor kommunerne har bragt AMU i spil. Helt konkret er det særligt rengøringsbranchen - men også lager, terminal og logistik og svejsning er områder hvor kommunerne med succes har gjort brug af AMU, for at få ledige flygtninge og indvandre i job.

Store kommunale forskelle

Selvom AMU har vist sig effektiv i forhold til at få flygtninge og indvandrere i job er der store forskelle på i hvor stort et omfang kommunerne opkvalificere ved hjælp af AMU.

Rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut stiller skarpt på kommunernes brug af AMU for flygtninge og indvandrere. I de 10 kommuner som flittigst gør brug af AMU har 19 procent af flygtningene inden for de første 2 år deltaget i et AMU-kursus.

Det står i kontrast til de 10 kommuner med lavest aktivitet af AMU-kurser for flygtninge. Her er gennemsnittet kun 1 procent.

Nogle af de kommuner der har haft størst succes i forhold til brug af AMU som en mulighed for at få flygtninge og indvandrere i job er Bornholm, Holstebro, Tønder, Odsherred, Ringsted, Sønderborg og Vejle.

Sprogkurser for flygtninge og indvandrere

Hos Edutasia har vi via nyledige.dk også set mulighederne i at udbyde AMU til flygtninge og indvandrere.

Derfor har Edutasia indgået en aftale med IBL Sprogservice om at udbyde 6 ugers jobrettede forløb med Dansk som andetsprog.

Kurserne er intensive, og særligt tilrettelagt med fokus på Dansk som andetsprog. Men der er også fokus på sproget i praksis og på dansk kultur og arbejdsmarked. Det overordnede mål er at styrke kursisterne så de kommer i job og lykkes på arbejdsmarkedet. 

AMU er også for beskæftigede

Flere virksomheder og kommuner har fået øjnene op for mulighederne i AMU for flygtninge og indvandrere.

Sprogundervisning er væsentlig i forhold til at fastholde medarbejdere i jobbet og sprogundervisning styrker kommunikationen og samarbejdet i virksomheden.

Det giver øget trivsel ikke kun for den enkelte medarbejder, som har svært ved sproget, men for hele virksomheden.

Hos IBL Sprogservice, som er en landsdækkende kursusudbyder inden for sprog, fortæller direktør Mariann Alrø at interessen for at opkvalificere medarbejdere i dansk er stigende. Flere virksomheder efterspørger sprogkurser til medarbejdere med udenlandsk baggrund.  

Hun lægger samtidig ikke skjul på, at det betyder noget, at Dansk som andetsprog er gratis for flygtninge og indvandrere, og at der samtidig er mulighed for at få lønkompensation i for form af VEU-godtgørelse på 892 kr. om dagen pr. medarbejder.

Læs mere om Dansk som andetsprog her