Edutasia Log ind
Menu
4 måder e-learning påvirker din virksomhed

4 måder e-learning påvirker din virksomhed

E-learning har etableret sig som et brugbart redskab til at træne medarbejdere omkostningseffektivt. Læs her om fire måder, hvorpå e-learning påvirker din virksomhed.

Uddannelse i virksomheden er en milliard-industri på det globale plan, og virksomheders investering i uddannelse til arbejdsstyrken har været stigende år efter år.

I en artikel af Josh Bersin, grundlægger af Bersin By Deloitte, fortæller han, at virksomheder brugte i 2013 over 900 milliarder på uddannelse på global plan. I 2014 steg det med 10 %, hvilket giver et gennemsnit på over 7000 kroner per medarbejder, der bliver brugt på uddannelse. Mellem 2015 og 2016 har investeringer i læring og udvikling i Storbritannien steget med 10 % for større virksomheder og 16 % for mindre virksomheder.

Vi snakker om mange milliarder her og mange penge for nogle virksomheder. Men kan e-learning være med til at reducere lærings- og udviklingsomkostninger betydeligt?

Det kommer an på… Ifølge CM Group koncernchef, Tim Buff, kan e-learning potentielt være mere omkostningseffektivt end almindelige instruktørleddet undervisning – men e-learningskurser skal være godt gennemtænkt og målrettet.

4 eksempler på hvordan e-learning påvirker din virksomhed

E-learning er ikke bare et stadie vi skal over – det har revolutioneret læring i al almindelighed, og når det gøres rigtigt, er det blevet bevist som et effektivt værktøj til virksomhedens uddannelse. Mere end 41 % af Fortune 500-virksomhederne anvender allerede en eller anden form for teknologi til at uddanne deres medarbejdere.

Hvorfor gør de det?

Her får du nogle eksempler på, hvordan e-learning påvirker virksomheden:

1. Reduceret omkostninger til uddannelse for virksomheden

Fastholdelse af en sund likviditet er ikke kun ensbetydende med, man skal generere flere indtægter, men også at reducere omkostninger, hvor det er muligt. I ”The Business Impact of Next-Generation eLearning” bliver der fremlagt flere eksempler for at illustrere omkostningseffektiviteten ved at implementere e-learning.

Her får du et par eksempler:

  • Shiawassee Regional Education Service District: Besparelse på omkring 1200 kroner per medarbejder gennem virtuelle møder.
  • Michigan Office of Public Health Beredskab: De har sparet omkring 50.000 kroner på et kvartal gennem online træningssessioner.
  • Xerox: De har sparet over en million kroner ved at afholde et online træningsevent.

Discover Financial: Efter de har skiftet 70 % af deres uddannelse til selvstudium, videoer og e-learning, har det givet 42 % mindre nedslidning af medarbejdere og 6 % højere medarbejdertilfredshed. Dette er en kæmpe fordel for din virksomhed, da det er ekstremt dyrt at ansatte nye medarbejdere. Træning/uddannelse i virksomheden er et tiltrækningsplaster for dygtige medarbejdere nu om dage.

2. Forbedret bundlinjeMoney PC (3)

Uanset hvor banebrydende en træningsmetode er, vil den altid blive målt på ROI. Metoden skal bringe mindst ligeså mange penge til bordet, som der bliver investeret. Virksomheder er mere bekymrede for deres bundlinje, da de bruger mange penge på at uddanne medarbejdere.

En infografik udarbejdet af Aurion Learning viste, at virksomheder, der kombinerer e-learning og træning på arbejdspladsen, havde 26 % højere indtægter per medarbejder.

Man kan også lave et mere simpelt regnestykke over et eksempel på efteruddannelse:

SAP træning i HR (enkelt modul)

Pris for kursusmodulet: kr. 899,-
Antal timer brugt på træning (5 timer á kr. 300,-) kr. 1.500,-
Investering i alt pr. medarbejder: kr. 2.399,-

Forventet effektivitet gevinst

(5 min pr. arbejdsdag i alt 18 timer á kr. 300,-) kr. 5.400,-
Nettogevinst pr. medarbejder: kr. 3.000,-

Den overstående gevinst er opnået med en forbedret effektivitet på 5 min pr. dag. Tænkt hvis det var 10 min? 15 min? Læs mere om regnestykket her.

3. Bemyndige medarbejdere: 18 % boost i medarbejderengagement

Ifølge Molly Fletcher Company vil virksomheder, der anvender e-learning til uddannelse af deres medarbejdere, opleve en 18 % stigning i arbejdsglæden. Når medarbejderne er beskæftiget, er de mere glade, produktive og giver bedre output.

Kenneth Chan, grundlægger og CEO for en eCommerce side, fortæller: ”Når alt kommer til alt, er det medarbejderne, der enten hiver bundlinjen op eller ned. Ved at give dem den rette viden og den bedste uddannelse, er du med til at bemyndige din virksomhed. ” Chan tror på styrken af e-learning for at sikre, at hans medarbejdere har den know how og værktøjer til at opfylde behovene hos sine kunder.

Plantonics har i et forsøg på at indføre nye og smarte måder at arbejde på til sine medarbejdere også indført e-learning. På grund af deres store geografiske spredning har det gjort, at medarbejderne ikke føler sig isoleret og fjern fra deres kolleger rundt om i verden.

4. Konkurrencefordel: Både i forhold til medarbejdere og markedet

Til sidst: Træning og uddannelse af medarbejderne giver de største fordele til din virksomhed. Ifølge Josh Bersin i sin artikel i Forbes , steg udgifterne til virksomhedernes uddannelse med 11 % i 2012, fordi kapacitetsudvikling giver din virksomhed en fordel frem for andre.

Virksomhederne i din branche har en tendens til at lede efter de samme typer mennesker at ansatte som du gør. Det kan være fra de samme skoler, områder, fagområder eller måske endda have tilsvarende krav.

Du opnår en stor fordel ved at pleje dine medarbejdere. Det er derfor, du fortsætter med at udvikle deres evner gennem uddannelse. Herudover har medarbejderne fået udvidet deres viden gennem e-learning, der kan gøre dig mere konkurrencedygtig på markedet gennem eksempelvis produktivitet, effektivitet eller ny viden.

Du får lige de sidste ord med på vejen

Virksomhederne skal træne og uddanne deres medarbejdere regelmæssigt for at kunne forblive konkurrencedygtige i et svært marked. E-learning hjælper i dette aspekt ved at give funktionsdygtig pædagogisk redskab, der er overkommelig, kan tilpasses og kan bruges igen og igen – når som helst, hvor som helst.

Du er altid velkommen til at læse mere om Edutasias virksomhedsløsninger, der kan være med til at forbedre din virksomhed med skræddersyet løsninger.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Systemtræning: eksempelvis i SAP, Office eller andre programmer
  • Skræddersyet e-learning: Få lavet e-learning tilpasset til dine behov
  • Få dit eget Learning Management System tilpasset dine behov
  • Et stort kursuskatalog er forskellige slags kurser
  • Forskellige adgange til kurser
  • Forskellige læringsstile, der højner indlæring og fastholdelse af viden

… samt meget mere.