Edutasia Log ind
Menu
E Learning

5 fordele ved e-learning

E-learning, traditionel tilstedeværelsesundervisning eller måske en blanding? Det er ikke altid helt enkelt at afgøre, hvordan man skal gribe efteruddannelse og kompetenceudvikling an. Dels er der fordele og ulemper ved det hele - og dels kan og bør man ikke ignorere, at prisen naturligvis har en betydning. Her får du 5 klare fordele ved e-learning.

I Edutasia udvikler vi e-learning og systemtræning på kompetenceniveauer, som spænder fra generalist til specialist. I omtrent en tredjedel af de gange en bruger benytter et af vores kurser, sker det som led i en struktureret læringsplan, som typisk også involverer en grad af klasserumsundervisning. Denne form for undervisning kaldes blended learning. Blended learning er mest udbredt på generalistniveauet.

På specialistniveauet er der meget imidlertid store summer at spare, ved at vælge ren e-learning. En Cisco CCNA certificering kan let koste op imod 40.000 kroner - alene i udgifter til undervisning. Vælger man at tilbyde kurset som e-learning, er prisen faktisk under en fjerdedel.

Har man behov for et omfattende kursus i SAP’s HR-funktionaliteter, eksempelvis, er mulighederne endnu mere begrænsede. Traditionelt håndteres meget uddannelse i SAP ved hjælp af simpel sidemandsoplæring. Det er der selvfølgelig visse fordele ved. Ikke mindst i forhold til lokale forhold og arbejdsrutiner. Problemet er bare, at sidemandsoplæring mister sin værdi, når den ikke kobles med struktureret læring. Det skyldes dels at dårlige vaner videregives, og dels at den tilegnede viden meget ofte fastholdes markant ringere.

Og så skal man heller ikke glemme, at det anselige tidsforbrug ved metoden meget hurtigt bliver en dyr fornøjelse.

Der er 5 markante fordele ved at benytte e-learning i forbindelse med uddannelse og kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere.

1. E-learning er skalerbart

Det går hurtigt på arbejdsmarkedet. Til tider meget hurtigt. Virksomhedernes brug af specielt tilrettede softwareløsninger som eksempelvis SAP, er steget markant de seneste år. Behovene for kompetenceudvikling er på den baggrund blevet væsentligt mere diffuse og langt sværere at matche, end for bare fem år siden.

Vælger man at basere organisationens kompetenceudvikling og efteruddannelse på e-learning får man mulighed for at lave specifikke forløb med indhold, som er designet til nøjagtigt at matche behovet hos den enkelte medarbejder. Dermed bliver det også langt enklere, at skalere op og ned for uddannelsesaktiviteten, så man eksempelvis bedre kan udnytte de perioder, hvor der er knap så meget aktivitet i virksomheden eller organisationen, til uddannelsesaktiviteter.

2. E-learning er pædagogisk konsistent

Al læring faciliteres igennem en form for pædagogisk koncept. Det er ganske vist ikke altid erkendt, at det faktisk forholder sig sådan, men det er en vigtig pointe i forhold til e-learning.

Læring via e-learning sker nemlig med en høj grad af formalisering. Det er med til at sikre, at medarbejderne modtager et sammenligneligt tilbud, som både er målbart og effektivt. Al god e-learning understøtter dertil forskellige læringsstile, så den enkelte bruger selv får mulighed for at vælge, hvordan han eller hun vil tilegne sig materialet. Men vel at mærke uden at gå på kompromis med det overordnede pædagogiske koncept.

3. E-learning fastholder tilegnet viden

Arbejdsmarkedet i Danmark er generelt kendetegnet ved en meget høj grad af specialisering. Medarbejdere kan ikke længere uden videre bare inddeles efter eksempelvis uddannelsesbaggrund eller jobfunktion. Hver medarbejder har specialiserede kompetencebehov, som må imødegås med skræddersyede tilbud, der passer til den enkelte.

Vælger man en mere uformel (man fristes til at skrive ustruktureret) tilgang til kompetenceudvikling, som eksempelvis rendyrket sidemandsoplæring, ved man reelt ikke hvad man får. Lige pludselig skal man tage højde for bløde parametre som medarbejdernes indbyrdes forhold og personlige kemi, ligesom alle parter kan have en dårlig dag. Ofte sker der også det, at kompetenceudvikling baseret på sidemandsoplæring reelt ikke prioriteres, fordi de daglige gøremål simpelthen kommer til at stå i vejen.

Derfor ender forløbene oftere end godt er, med at være karakteriseret ved afbræk på afbræk. Ingen af parterne når til det punkt, hvor de kan koncentrere sig dybt nok til at lære eller lære fra sig. Det betyder, at den tilegnede viden ikke fastholdes i tilstrækkelig høj grad – og så er tiden spildt.

Vælger man derimod et forløb baseret på e-learning af god kvalitet, undgår man helt den type problemer samtidig med, at man får mulighed for at lade den enkelte, benytte kurset som opslagsværk efter behov bagefter. Dét element er i meget høj grad med til at skabe reel, blivende viden – og det er samtidig et af de elementer som oftest overses.

4. E-learning sparer din organisation for tid og penge

Læring tager tid. Enhver der arbejder professionelt med HR kender vigtigheden af, at medarbejdernes kompetenceudvikling tages seriøst og prioriteres, så den enkelte også får tid til at dygtiggøre sig.

Men selvsamme HR-ansvarlige ved også godt, at transporttid og -omkostninger, eventuel forplejning og overnatning ofte er lige præcis de elementer, som vælter budgetterne. Det samme gør sig gældende for den tid, der går med sidemandsoplæring. Her er det lønninger til to eller flere personer, hvoraf mindst den ene er en vigtig nøglemedarbejder, hvis tid er kostbar for virksomheden.

De fleste virksomheder og organisationer har behov for hele tiden at kunne efteruddanne og kompetenceudvikle medarbejderstaben til eksempelvis at kunne anvende ny software så effektivt som muligt. Det er der nemlig fantastisk god økonomi i, fordi man på denne måde kan få fejlprocenten i bund – samtidig med, at den enkelte medarbejder både bliver gladere og langt mere effektiv. Det er paradoksalt, at der generelt investeres store summer i softwareløsninger, men ikke i efteruddannelse.

Der er mange penge at spare ved at vælge en løsning som i højere grad er baseret på e-learning – og så får man den sidegevinst, at der bliver råd til, rent faktisk også at allokere den tid der skal til, for at uddanne medarbejderen til et tilfredsstillende niveau.

5. E-learning er fleksibelt

Mennesker er forskellige – og mennesker lærer forskelligt. Det er derfor af temmelig stor betydning, at man så at sige formår at møde medarbejderen på egen banehalvdel. Eller sagt på en anden måde: Der er ingen som helst fornuftige grunde til ikke at imødekomme de ønsker medarbejderen har, til den måde han eller hun helst vil lære på. Det er imidlertid enkelt nok at beslutte sig for, at man vil have en differentieret tilgang til kompetenceudvikling. Straks værre er det, når man skal føre den beslutning ud i livet!

For de allerfleste er den mest fleksible løsning, at basere virksomhedens kompetenceudvikling på struktureret e-learning, som understøtter forskellige læringsstile, og som lader medarbejderen skifte mellem tekst, video, interaktivitet, tests med videre efter forgodtbefindende. Så kan man jo vælge at supplere med tilstedeværelsesundervisning, sidemandsoplæring i det omfang, behovet opstår.

Vil du vide mere?

Edutasia har mere end 20 års erfaring med produktion af e-learning af høj kvalitet. Vi har blandt andet kurser i MS Office, MS Dynamics C5 og SAP på hylderne – ligesom vi også kan levere kurser i IT Sikkerhed, sociale medier, mødeledelse og meget mere.

Vores kurser understøtter forskellige læringsstile. Dermed er den enkelte kursist i stand til selv at vælge, om man eksempelvis vil læse sig til det hele, få det vist via videoer eller gennemføre interaktiv træning og løse opgaver. I praksis vælger de fleste af vores kursister at kombinere disse enkeltdele til deres eget helt personlige kompetenceudviklingsforløb. Alle forløb rummer tillige start- og sluttests, ligesom der kan udstedes kursusbeviser.

Som den eneste udbyder på markedet, kan vi også tilrettelægge helt specifikke forløb – for eksempel med elementer fra flere kurser. Vi kan og lave et komplet indledende kompetencetjek af jeres organisation, og tilrettelægge et forløb som nøjagtigt matcher jeres behov – hvorefter vi laver et nyt kompetencetjek, der kan vise jer hvor langt I er nået.  

Kontakt os på 7010 8020 eller skriv til os på info@edutasia.dk hvis du vil høre mere.