Edutasia Log ind
Menu
Sådan skaber du en læringskultur i virksomheden

Sådan skaber du en læringskultur i virksomheden

Kan medarbejdere lære at lære? Skabelsen af en læringskultur i virksomheden er en absolut nødvendighed – men kan det gøres? Hvordan lærer man dem, der ikke ønsker at blive undervist? Læs mere om det her.

Udfordringer med skabelsen af en læringskultur

Usikkerhed, tvetydighed og forandring i dagens globale og hårde erhvervsklima kræver udforskning, opfindelse, eksperimenter og tilpasning – som du kan få via læring. En virksomhed kan ikke lære – med mindre personerne i virksomheden lærer. Denne sætning er jo ren logik, da det er personerne i virksomheden, som driver virksomheden frem. Du læser sikkert dette, fordi du allerede godt ved, at en skabelse af en læringskultur er alfa og omega i din virksomhed. Når det kommer til om din virksomhed trives, er synkende eller blot flydende, kan en lærende arbejdsstyrke være dem, der i sidste ende er den afgørende faktor.
En medarbejder skal være 100% engageret i læring, hvis personen skal absorbere alle informationer. Selvfølgelig er nogle medarbejdere født med en højere kapacitet til at lære end andre, og nogle medarbejdere forstår materialet uden at bruge så meget tid på det. Alle lærer forskelligt – men for det meste skal en medarbejder være villig til at modtage viden, før du kan overføre viden.
Men hvor skal denne motivation for læring komme fra? På arbejdspladsen kommer motivationen oftest fra muligheden for at blive forfremmet eller et simpel behov for bidrag, der anerkendes. Der er to udfordringer for virksomheder, der ønsker en permanent læringskultur:

  1. Hvordan motiverer vi medarbejdere til at lære.
  2. Hvordan tiltrækker vi medarbejdere, der allerede er ivrige efter at lære.

Her får du nogle tanker om dette:

Motivere ’medarbejdere’Motivation Af Medarbejdere

Virksomhedens medarbejdere kan deles op i to kategorier:

  1. De, der ønsker at lære, men har mistet deres motivation.
  2. De, der simpelthen ikke er motiverede – nogensinde!

Virksomheden skal kende deres medarbejdere – det gælder både med hensyn til mandskabspleje, men så sandelig også ved en læringskultur. Hvis ikke du kender dine medarbejdere, kan du give dem opgaver, der er for lette, hvilket fører til kedsomhed – eller du kan give dem opgaver, der er for svære, hvilket fører til fiasko og frustration. Du bliver nødt til at identificere læringslysten og potentiale i dine medarbejdere ved at stille dig selv et simpelt spørgsmål: ”Hvem af mine medarbejdere ønsker at lære, og hvem af mine medarbejdere ønsker aldrig at lære noget? ”.

Når du har stillet dig selv det spørgsmål og kategoriseret dine medarbejdere, hvad skal du så gøre? Læs med her.

Motivere dem der ønsker at lære

Selv naturlige medarbejdere, der gerne vil lære, skal støttes. Hvis ikke de føler sig udfordret i din virksomhed, vil de finde andre interesser og ambitioner i livet – dette kan i sidste ende omfatte en ny arbejdsgiver.

At holde dine medarbejdere motiveret er ligeså vigtigt som motivere de medarbejdere, der ikke vil lære. Men hvordan holder du dem motiveret?To Do List Læring

  • Udfordringer og mål skal gøres klart.
  • Den virkning deres læring har på deres team, virksomheden og deres egen faglige udvikling, skal være fremlagt for medarbejderen.
  • Du skal fortsætte med at udfordre dem og belønne dem, så de ser en reaktion og bevågenhed.
  • Omgiv dem med andre motiverede medarbejdere, så de kan udnytte hinandens engagement og passion.
  • Giv dem adgang til de bedste værktøjer og teknologi.
  • Lyt til deres ideer – engager dem.

Det handler ikke om at motivere en allerede motiveret medarbejder – du skal give dem en grund til at fortsætte med at lære.

Motivere dem der ikke vil lære

Enhver virksomhed har medarbejdere, der gør deres arbejde fint, men er ikke interesseret i at lære og udvikle deres kompetencer. Medarbejderen har måske været i faget i et vis antal år og stoler på sin egen kerneviden, instinkt og færdigheder – hvorfor arbejde hårdere end man er nødt til?

Mange elever/medarbejdere har en tendens til være enten læringsorienteret eller performanceorienteret. De medarbejdere, der er læringsorienteret, har en tilbøjelighed til at søge nye udfordringer og afdække nye veje, selvom de nogen gange snubler undervejs. Dette beskriver udmærket de første medarbejdere – altså dem der er villige til at lære. Så er der de performanceorienterede, der har en tendens til lade frygten for fiasko dæmpe deres vækst. De er mere bekymrede om at lave fejl end om læring. 

Hvordan motiverer man dem? Du viser dem, hvordan læring er til gavn for virksomheden og deres egen karriere. Disse medarbejdere er meget fokuseret på resultatet, og hvis de kan se, hvordan læringen kan påvirke resultatet, vil det muligvis være interessant for dem.

Nogle virksomheder undersøger endda regelmæssigt deres medarbejdere for at påvirke deres indre drivkraft til at lære og overordnede engagement. Nogle virksomheder tester endda medarbejdere om, hvor engageret de er i at lære – eksempelvis UPS og American Express. Men medarbejdere, der modsætter sig en læringskultur og alle de læringsmuligheder virksomheden tilbyder, er måske ikke de rette for virksomheden og dens kultur? Ligesom en konkurrent uundgåeligt vil komme ud af ingenting på grund af evnen til at lære og tilpasse, så vil der også komme nye talenter til din virksomhed.

Ansætte motiverede medarbejdere

Muligheden for nye talenter bringer os videre til erhvervelsen af talenter.
Medarbejdere, der godt kan lide at lære – ved som regel også en del. Uanset miljø, opgave eller udfordring, vil disse medarbejdere absorbere så meget viden som de kan og udvikle sig.

En af de bedste måder at identificere motiveret medarbejdere for læring er at se på, hvad de allerede ved. Hvilke bøger har de læst? Hvilke blade læser de? Hvordan bruger de deres fritid? Der er mange parametre man kan måle det på. Medarbejderens daglige interesser kan indikere en form for motivation for læring og engagement.

Træning og fastholdelse af viden

Nu når dine medarbejdere er blevet ivrige efter at lære, så skal du bruge en platform og teknologi, der kan være behjælpelig med det. Vi kan tilbyde dig et Learning Management System samt alle andre teknologiske redskaber, så du kan uddanne dine medarbejdere og holde dem motiveret for videre læring. Vores e-learningskurser tilgodeser forskellige læringsstile, så dine medarbejdere kan lære via teori, video, interaktive opgaver samt en start- og sluttest, der sikrer en fastholdelse af viden og din virksomheds investering i læring. Læs meget mere om vores virksomhedsløsninger.