Edutasia Log ind
Menu
moedeledelse

Mødeledelse: Danske ledere skal træde i karakter

Danske ledere har ondt i mødekulturen. Det viste en undersøgelse, som YouGov udførte for Lederne, allerede i 2015. Lederne organiserer omkring 110.000 ledere i Danmark. Bliver du en bedre mødeleder, kan du spare både tid og penge.

Moedeledelse -kaffeklubUndersøgelsen, der bygger på svar fra godt 2.000 medlemmer af interesseorganisationen, viser at lederne ugentligt bruger omkring ti timer på at holde møde, og godt syv på forberedelse og efterbehandling. En tidligere undersøgelse fra Lederne viser at den gennemsnitlige arbejdstid for danske ledere er 44 timer – så mødeaktiviteten udgør et pænt indhug i ledernes samlede arbejdstid.

Mange ledere oplever da også at mødeaktiviteten har taget overhånd. Der bliver simpelthen holdt for mange møder – så mange og lange, at de både forstyrrer arbejdstiden og burde kunne overstås på kortere tid. Det er de kommunalt ansatte ledere der hjemtager pokalen for mest omfangsrig mødeaktivitet – i landets kommuner bruger lederne nemlig over tolv timer om ugen på at holde møder.

Pilen peger på mødelederne. De bliver nødt til at træde mere i karakter, hvis kvaliteten af møderne skal øges.” Sådan lyder det fra Helle Bruun Madsen, der er ledelsesrådgiver hos Lederne i en artikel på lederne.dk.

Og noget tyder på, at den observation ikke er skudt helt forbi. Samme undersøgelse viser nemlig også, at det kniber noget med de formelle rammer omkring møderne.

Der er eksempelvis bred enighed om, at møder skal starte til tiden og at det derfor ikke er acceptabelt, når mødedeltagere kommer for sent. Alligevel svarer 40 procent af de adspurgte ledere, at de ”ofte” eller ”hele tiden” oplever, at en eller flere mødedeltagere kommer for sent til møderne.

Og når det gælder om at holde fokus på selve mødet, lader det også til at knibe. I hvert fald oplever henholdsvis 26 og 29 procent af de adspurgte ledere ”ofte” eller ”hele tiden” at mødedeltagerne svarer på e-mails eller sms’er under møderne.

Det viser undersøgelsen fra Lederne:

  • Gennemsnitligt bruges der 10 timer om ugen på mødeaktivitet fordelt på 8,4 møder.
  • Der bruges gennemsnitligt 7,2 timer på forberedelse og efterbehandling.
  • Private ledere bruger 9,6 timer om ugen på møder, kommunale ledere bruger 12,4 timer.
  • 75% af de adspurgte synes ikke det er acceptabelt at komme for sent til møder – men 40% oplever at én eller flere deltagere "ofte" eller "hele tiden" alligevel gør det.
  • Telefonopkald, e-mail og SMS forstyrrer mødet, og opleves som et gennemgående problem af henholdsvis 26% og 29% af de adspurgte.
  • En tidligere undersøgelse fra Lederne viste, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en leder er 44 timer. Samme undersøgelse viste at omtrent halvdelen af alle ledere arbejder mere end 45 timer ugen.

Undersøgelsen er gennemført af Yougov for Lederne og er baseret på svar fra 2.189 medlemmer af sidstnævnte. (Kilde: Lederne.dk).

Går der af og til kaffeklub i møderne hos jer?

Du kan lære hvordan du bliver en bedre mødeleder, og bruger mindre tid på at holde møder. Onlinekurset er kortfattet og varer under tre timer. Det kan efterfølgende benyttes som opslagsværk - du har adgang i et år.

Læs mere her...