Edutasia Log ind
Menu
Edutasia E-learning Courses

Nyt AMU-kursus: Lær at arbejde med regnskab og finans i SAP

Edutasia og Nyledige.dk er klar med nyt AMU-godkendt forløb for dig, som vil lære at håndtere finansbogholderi i SAP. Startdato er 20. april og undervisningen foregår som fjernundervisning med undervisningsmaterialer på dansk.

SapSAP er verdens mest udredte ERP-system, og vinder til stadighed indpas i danske virksomheder. Læringskurven kan imidlertid være stejl, og behovet for struktureret træning er stærkt stigende.

Dette kursus henvender sig først og fremmest til dig, som har forudgående kendskab til regnskab, bogholderi og økonomi.

Læs mere og tilmeld dig på efteruddannelse.dk

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, der har forudgående kendskab til regnskab, bogholderi og økonomi - enten fra tidligere uddannelse eller gennem praktisk erfaring. Du ved, hvordan man arbejder basalt med regnskab og bogholderi, og har forståelse for de centrale begreber. Du vil gerne udvide dine kompetencer med SAP som et supplement til den økonomiske viden og forståelse, du allerede har.

Erfaring kan du have hentet fra både din uddannelsesmæssige baggrund eller via praktisk erfaring. Du behøver dog ikke at have erfaring med SAP på forhånd.

På kurset får du mulighed for at arbejde i et sandkassemiljø på en SAP server. Her kan du afprøve de vigtigste funktioner og arbejdsrutiner, som benyttes når man arbejder med regnskab i SAP.

Sap Finans

Undervisningen foregår som fjernundervisning med undervisningsmateriale på dansk af høj kvalitet. Det indeholder både interaktive øvelser, film og teori.

De kompetencer du opnår i SAP, er relevante for ansatte i den offentlige- såvel som den private sektor. Kendskab til SAP og praktisk erfaring med systemet er attraktivt for alle virksomheder og organisationer, som benytter SAP i deres regnskabsafdeling.

Er du jobsøgende vil kompetencerne udvide dine jobmuligheder betragteligt.

Ved kursets afslutning vil du, efter beståelse, modtage AMU-beviser samt SAP diplom.

Hvordan kommer jeg på kursus?

Alt afhængig af din situation er der forskellige muligheder for at komme på kursus. Du kan læse mere om mulighederne herunder, men du er også velkommen til at ringe til os på telefon 7022 7226

Er du ansat eller selvstændig?

  • Du kan måske få udgifterne til AMU-kurset dækket - enten via VEU-godtgørelse eller fra en kompetencefond. Det gælder også hvis du er selvstændig. Der kompenseres med et beløb svarende til højeste dagpengesats. VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Du kan læse mere om de aktuelle satser her.
  • Er du dækket af en overenskomst, er der ofte mulighed for at dækning af udgifterne via Kompetencefonden. Der vil typisk ydes dækning ud over VEU-godtgørelsen, samt eventuel dækning af kursusmaterialer med mere.

Følg vejledningen på efteruddannelse.dk for at tilmelde dig.

Er du hjemsendt, og modtager din arbejdsgiver lønkompensation fra staten?

  • Er du hjemsendt af din arbejdsgiver i forbindelse med Corona-udbruddet, har du (foreløbig frem til 9. juni) også gode muligheder for at komme på kursus.
  • Din arbejdsgiver vil stadig modtage lønkompensation, men det kan være en fordel at søge VEU og / eller midler fra Kompetencefonden i stedet for. Bemærk at man ikke både kan modtage lønkompensation samt VEU og midler fra en kompetencefond samtidig.

Tal med din arbejdsgiver om hvilke muligheder du har og følg vejledningen på efteruddannelse.dk for at tilmelde dig.

Er du ledig?

  • Selvom dele af beskæftigelsesindsatsen er sat i bero, har du stadig mulighed for at komme på kursus. Du kan ikke sanktioneres, for ikke at tage imod tilbuddet, men hvis du mener, at et kursus kan hjælpe dig i job, skal du tale med dit Jobcenter.

Kontakt dit Jobcenter eller ring til os på telefon 7022 7226 for yderligere vejledning.