Edutasia Log ind
Menu

Virksomhedsakademi

Skal din virksomhed have sit eget læringsmiljø? Du kan få skræddersyet et Virksomhedsakademi til din virksomhed, hvor der kan trænes i grundlæggende, funktionsmæssige og personlige kompetencer, der vil skabe stor værdi for din virksomhed.

 • Illustration af virksomhedsakademi - udvikl dine medarbejdere

  Vil du gerne udvikle dine medarbejders kompetencer?

  Et virksomhedsakademi vil være med til at udvikle medarbejdernes kompetencer inden for diverse produkter, systemer, programmer, faglig viden samt andre informationer.

  Akademiet er inddelt i to dele: produkttræning og kompetenceudvikling. Du kan selv vælge, om du kun vil have produkttræning, kompetencetræning, eller om begge dele skal være en del af akademiet.

  Akademiet vil resultere i forbedret produktkendskab, rådgivning, kundeloyalitet, effektivitet og øget salg. Herudover skal medarbejderen kunne udvikle sine funktionsmæssige og personlige kompetencer. Selve fundamentet og hjertet i mange virksomheders succes er kompetencestærke og dygtige medarbejdere, hvilket et virksomhedsakademi skal være med til at forbedre yderligere.

 • Opbygning af virksomhedsakademi

  Virksomhedsakademiet bliver skræddersyet til din virksomhed - både med hensyn til design, men også funktionaliteter. Medarbejderen skal føle, at akademiet er en del af virksomheden, og derfor vil designet være i overensstemmelse med din virksomheds identitet.

  - Udviklet ud fra nyeste designprincipper - responsivt design

  - Brugervenlig og letforståelig navigation

  - Tilgås via nettet 

  - Kan tilgås fra diverse enheder

  Virksomhedsakademiet vil først og fremmest bestå af kompetenceudvikling målrettet den almene medarbejder, talentudvikling samt chef- og lederudvikling. Kompetenceudviklingen vil bestå af forskellige kurser, der skal udvikle kompetencerne inden for forskellige områder, som vil være med at skabe en større effektivitet, ny viden samt udvikling. Herudover kan akademiet indeholde produkttræning, hvor medarbejderen kan få viden om jeres produkter, hvilket skal være med til at øge produktkendskab, rådgivning, salg og mersalg.

  Jeg vil gerne have et Virksomhedsakademi
 • Eksempel på SCO

  Et målrettet og fleksibelt akademi

  Virksomhedsakademiet er målrettet og fleksibelt i forhold til at integrere nye læringsressourcer, spore læringen samt gøre træningen mere målrettet. Hvordan? Læs med her.

  Akademiet bliver bygget op om Shareable Content Object Reference Model (SCORM), da akademiet gerne vil anvende en international standard for e-learning. Du kender måske til SCORM, eller også lyder det som en by Rusland for dig.

  Lad os forklare - en SCORM-standard sikrer, at alt e-learningsindhold og virksomhedsakademi kan arbejde sammen. SCORM er smart, fordi din virksomhed kan importere kurser fra alle udbydere til akademiet - så længe det er en SCORM-pakke. Herudover kan virksomhedsakademiet spore fremgang i e-learning samt medarbejderen kan logge ind og genoptage kurset, hvor man slap.

  Nu bliver det teknisk!

  Omdrejningspunktet for SCORM er Shareable Content Objects (SCO), der er en læringsressource, som kommunikerer med Virksomhedsakademiet. En SCO er speciel, fordi den videregiver oplysninger til Virksomhedsakademiet, der gør det muligt at spore oplysninger vedrørende medarbejderens læring – f.eks. tidsforbrug, status og score.

  En SCO kan være et bestemt emne i et kursus – Edutasias kurser er opbygget af forskellige SCO’er – eksempelvis om emner som pivottabeller i Excel eller Phishing-mail i IT-sikkerhed (som ses på billedet). Denne læringsressource kan være fra en hvilken som helst SCORM-pakke – fra Edutasias kurser, en ekstern udbyder, eller hvis din virksomhed selv vil oprette/udvikle kurser. 

  Eksempelvis kan du sammensætte et kursus bestående af valgfrie SCO’er fra hele porteføljen af kurser. Du kan fx sammensætte et Office-kursus med forskellige elementer fra Outlook, Excel og Word. På den måde kan din virksomhed skræddersy kurser til den enkelte medarbejder.

 • Spor

  Fleksibel opbygning af akademiet

  Virksomhedsakademiet vil blive struktureret af spor. Et spor kan eksempelvis være roller, afdelinger, virksomheden eller noget helt fjerde. Under disse spor vil der være et underspor, som eksempelvis kan være talentudvikling, chef- og lederudvikling eller noget helt tredje. Meningen med spor og underspor er, at din virksomhed helt selv kan bygge akademiet op, som I lyster samt gøre tildeling af læringsressourcer så nemt som muligt.

  Under hvert spor kan administratoren tildele læringsressourcer til enkelte medarbejdere, en afdeling, en hel virksomhed eller hvordan man end vælger at bygge det op. Når administratoren giver adgang til læringsressourcerne, kan denne vælge:

  - Hvem der skal have adgang

  - Om det er obligatorisk eller ej

  Herved opnår din virksomhed fuld kontrol over, hvordan træningen foregår i virksomheden.

  EKSEMPEL på SCO og spor

  Du har en medarbejder, der hedder Nicolai, som lige er startet i marketingafdelingen. Han skal nu oprettes i virksomhedsakademiet Det kan du gøre på to måder: Du opretter Nicolai inde i sporet ”marketing”, eller du opretter Nicolai i systemet og tildeler ham herefter sporet ”marketing” eller andre spor. Det er muligt at tildele flere spor til hvert enkelt bruger.

  Hvorfor er det smart? Hvis du eksempelvis har en liste på 20 folk i marketing, er det nemmere at oprette dem inde i et spor (marketing). Eller har du eksempelvis en liste med 100 medarbejdere fra forskellige afdelinger, er det nemmere at tildele spor efterfølgende, da du vil importere hele listen på samme tid (se mere under import af brugere).

  Nu til læringen: Nicolai er lige startet, og han skal have tildelt en lang række kurser. Der er tale om onboarding, Word - Grundlæggende og Phishing-mail i IT-sikkerhed. Hvis disse kurser allerede er en del af ”marketing”-sporet, vil Nicolai automatisk få føjet disse kurser til sin profil. Hvis Nicolai er en del af flere spor (salg og distribution), vil Nicolai også få tilført kurser, der er tilhørende de spor.

 • medarb_indkøb transparent

  Hvad kan medarbejderen?

  Virksomhedsakademiet vil først og fremmest have et indbydende udseende for medarbejderen, der nemt kan navigere i virksomhedsakademiet samt se en struktureret læringsplan. Systemet vil automatisk undersøge:

  - Hvem du er

  - Hvilket spor du er knyttet til

  - Dine fremskridt

  - Hvad du skal gå i gang med af læring

  - Hvad du har gennemført

  - Hvad du mangler at gennemføre

  - Hvad der er alment eller obligatorisk

  Alt dette skal være med til at give medarbejderen en struktureret kompetenceudvikling. Medarbejderens profil vil automatisk vise de læringsressourcer, som medarbejderen er blevet tildelt. Dermed kan medarbejderen på en brugervenlig og systematisk måde udvikle sine kompetencer. 

 • Kompetencetjek spindelsvæv

  HR-rapportering og opfølgning

  Da læringsressourcerne består af flere SCO’er, vil det automatisk afgive en stor mængde data til systemet, som kan bruges til rapportering og opfølgning.

  Administratoren har adgang til rapporter for den enkelte medarbejder, afdeling eller virksomhed. Her kan administratoren følge med i medarbejderens fremskridt via rapporter, der viser, hvordan medarbejderen har klaret sig. Det kunne være inden for:

  - Tidsforbrug

  - Procentvis rigtige og forkerte svar

  - Hvad medarbejderen har svaret – både forkerte og rigtige svar

  - Start og sluttidspunkt

  - Samlet resultat

  HR/administrator kan selv bestemme, hvilke brugere rapporten skal omfatte. Du interesserer dig måske for en enkelt ny medarbejder i marketing eller alle medarbejdere i kundeservice. Det er muligt at sammenholde medarbejdere, afdelinger og/eller virksomheder og se, hvordan de klarer sig op imod hinanden. Derfor er det muligt for administrator at sammenholde Annemette mod Nicolai, marketing mod kundeservice eller noget helt tredje. Administrator har også mulighed for at give en afdelingsleder, salgschef eller en anden relevant person adgang til rapporter for enkelte medarbejdere, afdelinger eller virksomheder, så lederen kan følge med i eller op på læringen. Det kunne eksempelvis være Nicolais chef i marketing, der gerne vil se, hvordan det går Nicolai.

 • Hvordan skal jeg importere brugere?

  Der skal importeres en lang række brugere/medarbejdere, før systemet får sin fulde virkning. Import af brugere/medarbejdere skal være så nemt som muligt for din virksomhed. Vi bestræber os på at sørge for minimal brugeradministration, så din virksomhed nemt kan importere brugere fra andre systemer, og hvor du allerede ved import kan vælge, hvilke spor en bruger/brugere skal på.

 • Mand ved pc - Det er godt nok spændende

  Kompetenceudvikling i virksomhedsakademiet

  Kvalitet er i højsædet!

  Kompetenceudviklingen i Virksomhedsakademiet vil have en høj faglig standard, der tilgodeser forskellige læringsstile. I kurserne vil medarbejderen have mulighed for at læse teori, se film, løse interaktive opgaver samt tage en start- og sluttest, der skræddersyr læringsforløbet. Alle medarbejdere tilegner sig ikke viden på samme måde – derfor er det vigtigt, at medarbejderen kan vælge den læringsstil, der passer bedst til personen.

  Kompetenceudviklingen har en fast læringsstrategi, så det er genkendeligt for medarbejderen. Herudover vil de forskellige tilgængelige læringsstile i kurset give medarbejderen en større forudsætning for at fastholde viden og forstå indholdet. Medarbejderne kan tage kurserne i det tempo, der passer bedst, og man vil altid kunne logge ind og genoptage kurset der, hvor man slap. På den måde styrer den enkelte medarbejder selv tempo og rækkefølge og kan endda bruge kurserne som opslagsværk i hverdagen. Alt dette skal være med til at gøre læringen fleksibel for den enkelte medarbejder, fordi medarbejderen kan tilgå kurserne, når arbejdet tillader det.

  Prøv et demokursus
 • Udvikling af medarbejdere

  Hvorfor skal din virksomhed have et akademi?

  Virksomhedsakademiet vil hjælpe din virksomhed med at bygge en bro over kompetencegabet i din organisation. Dette skal være med til at reducere ethvert misforhold mellem de færdigheder, du har brug for i virksomheden og de færdigheder, som dine medarbejdere rent faktisk har. Med løbende uddannelse kan din virksomhed sørge for, at dine medarbejdere er udstyret til at håndtere ændringer i teknologi og industri samt daglig virke, mens du løbende forbedrer deres færdigheder og bidrager til virksomhedens succes – vi lever i en foranderlig og fleksibel verden.

  For tiden er der stor konkurrence om medarbejdere – folk har mere opmærksomhed på den arbejdskultur, som organisationerne tilbyder. De ønsker at arbejde for en virksomhed, der passer godt til dem, så meget som de passer godt til virksomheden. Folk vil være mere motiverede til at vælge din virksomhed, hvis de ved, at du vil være støttende i deres karriereudvikling – faktisk forventer de yngre generationer nu, at arbejdsgiverne har dette engagement til deres medarbejdere.

  Vi kunne bruge flere timer på at tale om "Compliance training", kompetenceudvikling, kurser, uddannelse osv. - men i sidste ende handler det om, hvorvidt det giver værdi for virksomheden. Virksomhedsakademiet vil give værdi for din virksomhed, fordi du vil få forbedret medarbejderloyalitet, kundeloyalitet, effektivt, produktivitet og øget salg. Er det ikke noget du ønsker for din virksomhed?  

  Kontakt os for at høre nærmere